Chuyên mục: Sấy dược liệu

Máy sấy sâm bố chính | 4 tiêu chí lựa chọn máy sấy dược liệu đạt chuẩn

Đăng bởi Hữu Bình vào 23-09-2021
Hoa sâm bố chính
Hoa sâm bố chính

Máy sấy sâm bố chính là thiết bị sấy khô củ cây sâm bố chính sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu.

Xem thêm
Đã đăng vào 23-09-2021

Máy sấy trinh nữ hoàng cung | Quy trình chế biến trinh nữ hoàng cung thành cao dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 15-09-2021
Hình ảnh cây trinh nữ hoàng cung
Hình ảnh cây trinh nữ hoàng cung

Máy sấy trinh nữ hoàng cung là thiết bị sấy khô lá và thân cành cây sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu.

Xem thêm
Đã đăng vào 15-09-2021

Máy sấy nụ vối | Thiết bị quan trọng trong quy trình chế biên nụ vối sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 15-09-2021
Hình ảnh nụ vối tươi
Hình ảnh nụ vối tươi

Máy sấy nụ vối là một trong những thiết bị quan trọng trong quy trình chế biến nụ vối sấy khô. Dùng để sấy khô nụ sau khi ủ thay thế công đoạn phơi nắng

Xem thêm
Đã đăng vào 15-09-2021

Máy sấy nhân trần | Thiết bị quan trọng trong quy trình chế biến nhân trần

Đăng bởi Hữu Bình vào 15-09-2021
Hình ảnh cây nhân trần
Hình ảnh cây nhân trần

Máy sấy nhân trần là thiết bị sấy khô hỗn hợp lá, thân cây nhân trần sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu

Xem thêm
Đã đăng vào 15-09-2021

Máy sấy lạc tiên và 3 quy trình chế biến lạc tiên sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 15-09-2021
Hình ảnh cây lạc tiên
Hình ảnh cây lạc tiên

Máy sấy lạc tiên là thiết bị sấy khô hỗn hợp lá, thân sau khi thu hoạch. Công đoạn sấy khô nhằm mục đích bảo quản và sơ chế lạc tiên cho các công đoạn sau.

Xem thêm
Đã đăng vào 15-09-2021

Máy sấy kim tiền thảo và quy trình chế biến kim tiền thảo sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 15-09-2021
Hình ảnh cây kim tiền thảo tươi
Hình ảnh cây kim tiền thảo tươi

Máy sấy kim tiền thảo là thiết bị sấy khô hỗn hợp lá, thân kim tiền thảo sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu

Xem thêm
Đã đăng vào 15-09-2021

Máy sấy kim ngân hoa và 2 quy trình chế biến kim ngân hoa sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 14-09-2021
Hình ảnh kim ngân hoa sấy khô
Hình ảnh kim ngân hoa sấy khô

Máy sấy kim ngân hoa là thiết bị sấy khô hoa sau khi thu hoạch. Công đoạn sấy khô nhằm mục đích bảo quản và chuẩn bị nguyên liệu cho các công đoạn sau.

Xem thêm
Đã đăng vào 14-09-2021

Máy sấy hoàn ngọc | 5 tiêu chí mà một máy sấy dược liệu cần có

Đăng bởi Hữu Bình vào 14-09-2021
Hình ảnh cây hoàn ngọc tươi
Hình ảnh cây hoàn ngọc tươi

Máy sấy hoàn ngọc là gì? Máy sấy hoàn ngọc là thiết bị để làm khô thân, rễ và lá […]

Xem thêm
Đã đăng vào 14-09-2021

Máy sấy hoa gạo | Máy sấy hoa mộc miên | Máy sấy thảo dược

Đăng bởi Hữu Bình vào 13-09-2021
Hoa mộc miên sấy khô
Hoa mộc miên sấy khô

Máy sấy hoa gạo hay còn được gọi là máy sấy hoa mộc miên là thiết bị để làm khô cụm hoa của cây gạo và vỏ cây gạo sau khi thu hoạch.

Xem thêm
Đã đăng vào 13-09-2021

Máy sấy hạt bìm bìm biếc | Máy sấy khiên ngưu tử | Máy sấy thuốc Đông Y

Đăng bởi Hữu Bình vào 13-09-2021
Hình ảnh hạt bìm bìm biếc sấy khô
Hình ảnh hạt bìm bìm biếc sấy khô

Máy sấy hạt bìm bìm biếc là thiết bị để làm khô hạt bìm bìm biếc sau khi thu hoạch. Máy sấy hạt bìm bìm biếc thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.

Xem thêm
Đã đăng vào 13-09-2021