Máy sấy bơm nhiệt HTB

Máy sấy bơm nhiệt HTB của Hai Tấn sử dụng công nghệ bơm nhiệt. Nguyên lí tạo nhiệt là hấp thu nhiệt lượng sẵn có trong môi trường để đem vào sấy.

Đây là công nghệ rất phổ biến hiện nay trên toàn thế giới. Công nghệ này rất an toàn cho môi trường và cho chính người sử dụng. Với máy sấy HTB, người sử dụng tạm biệt với những hóa đơn tiền điện khổng lồ, không cần dùng tới than, củi ….

Năm 2020, Hai Tấn cho ra mắt dòng máy sấy HTB mới với 8 mẫu tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhận các mẫu phi tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

  • HT-B1: 2 xe, 40 khay 72x100cm.
  • HT-B2: 4 xe, 80 khay 72x100cm.
  • HT-B3: 6 xe, 120 khay 72x100cm.
  • HT-B4: 8 xe, 160 khay 72x100cm.
  • HT-B5: 10 xe, 200 khay 72x100cm.
  • HT-B6: 12 xe, 240 khay 72x100cm.
  • HT-B8: 16 xe, 320 khay 72x100cm.
  • HT-B16: 32 xe, 640 khay 72x100cm.

Máy sấy bơm nhiệt HTB được sản xuất theo dạng lắp ghép. Với sản phẩm này, chỉ mất 1-3 ngày là có thể hoàn thành việc lắp đặt tại công trình. Có thể dễ dàng di dời sau khi sử dụng.

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 40 khay, diện tích sấy 28.8m2, công suất tiêu thụ trung bình 4.5 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 80 khay, diện tích sấy 57.6m2, công suất tiêu thụ trung bình 9.85 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 120 khay, diện tích sấy 86.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 13kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 160 khay, diện tích sấy 115.2 m2, công suất tiêu thụ trung bình 17.5kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 200 khay, diện tích sấy 144 m2, công suất tiêu thụ trung bình 24.5kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 240 khay, diện tích sấy 172.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 26kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 320 khay, diện tích sấy 230.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 36.5 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16 | 640 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 640 khay, diện tích sấy 460.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 60kWh

Xem thêm