Máy sấy bơm nhiệt HTB

Máy sấy bơm nhiệt HTB của Hai Tấn sử dụng công nghệ bơm nhiệt. Nguyên lí tạo nhiệt là hấp thu nhiệt lượng sẵn có trong môi trường để đem vào sấy.

Đây là công nghệ rất phổ biến hiện nay trên toàn thế giới. Công nghệ này rất an toàn cho môi trường và cho chính người sử dụng. Với máy sấy HTB, người sử dụng tạm biệt với những hóa đơn tiền điện khổng lồ, không cần dùng tới than, củi ….

Năm 2020, Hai Tấn cho ra mắt dòng máy sấy HTB mới với 8 mẫu tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhận các mẫu phi tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

  • HT-B1: 2 xe, 60 khay 60x80cm.
  • HT-B2: 4 xe, 120 khay 60x80cm.
  • HT-B3: 6 xe, 180 khay 60x80cm..
  • HT-B4: 8 xe, 240 khay 60x80cm.
  • HT-B6: 12 xe, 360 khay 60x80cm.
  • HT-B8: 16 xe, 480 khay 60x80cm.
  • HT-B12: 24 xe, 720 khay 60x80cm.
  • HT-B16: 32 xe, 960 khay 60x80cm.

Máy sấy bơm nhiệt HTB được sản xuất theo dạng lắp ghép. Với sản phẩm này, chỉ mất 1-3 ngày là có thể hoàn thành việc lắp đặt tại công trình. Có thể dễ dàng di dời sau khi sử dụng.

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 60 khay, diện tích sấy 28.8m2, công suất tiêu thụ trung bình 6-12 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 120 khay, diện tích sấy 57.6m2, công suất tiêu thụ trung bình 12-24 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 180 khay, diện tích sấy 86.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 18–36 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 240 khay, diện tích sấy 115.2 m2, công suất tiêu thụ trung bình 24-48 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 360 khay, diện tích sấy 172.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 36-72 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 480 khay, diện tích sấy 230.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 48-96 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B12

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 720 khay, diện tích sấy 144 m2, công suất tiêu thụ trung bình 72-144 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 960 khay, diện tích sấy 460.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 96-192 kw

Xem thêm