Tác giả: Hữu Bình

Máy sấy chùm ngây | 6 sản phẩm chính từ chùm ngây sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 08-09-2021
chùm ngây sấy khô
chùm ngây sấy khô

Máy sấy chùm ngây là gì? Máy sấy chùm ngây là thiết bị để làm khô thân, rễ, hạt và […]

Xem thêm
Đã đăng vào 08-09-2021

Máy sấy tiên thảo | Loại máy sấy nào phù hợp nhất ?

Đăng bởi Hữu Bình vào 07-09-2021
Hình ảnh cây tiền thảo tươi
Hình ảnh cây tiền thảo tươi

Máy sấy tiên thảo (máy sấy sương sáo) là gì? Máy sấy tiên thảo (sương sáo) là thiết bị để […]

Xem thêm
Đã đăng vào 07-09-2021

Máy sấy bung lai | Máy sấy thảo mộc chất lượng cao

Đăng bởi Hữu Bình vào 06-09-2021
Hình ảnh cây bung lai tươi
Hình ảnh cây bung lai tươi

Máy sấy bung lai là gì? Máy sấy bung lai là thiết bị để làm khô thân và lá sau […]

Xem thêm
Đã đăng vào 06-09-2021

Máy sấy cây an xoa | 4 tiêu chí quyết định một máy sấy đạt chuẩn

Đăng bởi Hữu Bình vào 06-09-2021
Hình ảnh cây an xoa
Hình ảnh cây an xoa

Máy sấy cây an xoa là gì? Máy sấy cây an xoa là thiết bị sấy khô hỗn hợp lá, […]

Xem thêm
Thể loại: Tin tức
Đã đăng vào 06-09-2021

Máy sấy bán chi liên và 4 tiêu chí cần phải có

Đăng bởi Hữu Bình vào 05-09-2021
Hình ảnh bán chi liên
Hình ảnh bán chi liên

Máy sấy bán chi liên là gì? Máy sấy bán chi liên là thiết bị sấy khô hỗn hợp lá, […]

Xem thêm
Đã đăng vào 05-09-2021

Máy sấy bạch hoa xà thiệt thảo | Máy sấy chuyên dùng sấy dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 03-09-2021
Máy sấy bạch hoa nhiệt thảo
Máy sấy bạch hoa nhiệt thảo

Máy sấy bạch hoa xà thiệt thảo là gì? Máy sấy bạch hoa xà thiệt thảo là thiết bị sấy […]

Xem thêm
Đã đăng vào 03-09-2021

Máy sấy xuyên tâm liên và 4 điểm cần phải có

Đăng bởi Hữu Bình vào 01-09-2021
Xuyên tâm liên tươi
Xuyên tâm liên tươi

Máy sấy xuyên tâm liên là gì? Máy sấy xuyên tâm liên là thiết bị để làm khô thân, rễ […]

Xem thêm
Đã đăng vào 01-09-2021

Máy sấy bồ công anh | 4 sản phẩm tuyệt vời từ bồ công anh sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 27-08-2021
Bồ công anh
Bồ công anh

Máy sấy bồ công anh là thiết bị để làm khô rễ và lá tươi cây bồ công anh sau khi thu hoạch. Hiện dùng để thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.

Xem thêm
Đã đăng vào 27-08-2021

Máy sấy lá xông | 5 tiêu chí mà máy sấy lá xông cần phải có

Đăng bởi Hữu Bình vào 27-08-2021
Máy sấy lá xông
Máy sấy lá xông

Máy sấy lá xông là gì? Máy sấy lá xông là thiết bị để làm khô hỗn hợp thân lá […]

Xem thêm
Đã đăng vào 27-08-2021

Máy sấy diệp hạ châu | 4 tiêu chí quan trọng khi lựa chọn máy

Đăng bởi Hữu Bình vào 26-08-2021
Máy sấy diệp hạ châu
Máy sấy diệp hạ châu

Máy sấy diệp hạ châu là thiết bị để làm khô thân và lá tươi cây diệp hạ châu sau khi thu hoạch. Thiết bị này thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.

Xem thêm
Đã đăng vào 26-08-2021