Blog

Máy sấy kim ngân hoa và 2 quy trình chế biến kim ngân hoa sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 14-09-2021
Hình ảnh kim ngân hoa sấy khô
Hình ảnh kim ngân hoa sấy khô

Máy sấy kim ngân hoa là thiết bị sấy khô hoa sau khi thu hoạch. Công đoạn sấy khô nhằm mục đích bảo quản và chuẩn bị nguyên liệu cho các công đoạn sau.

Xem thêm
Đã đăng vào 14-09-2021

Máy sấy hoàn ngọc | 5 tiêu chí mà một máy sấy dược liệu cần có

Đăng bởi Hữu Bình vào 14-09-2021
Hình ảnh cây hoàn ngọc tươi
Hình ảnh cây hoàn ngọc tươi

Máy sấy hoàn ngọc là gì? Máy sấy hoàn ngọc là thiết bị để làm khô thân, rễ và lá tươi cây hoàn ngọc sau khi thu hoạch. Máy sấy hoàn ngọc thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.  Máy sấy hoàn ngọc […]

Xem thêm
Đã đăng vào 14-09-2021

Máy sấy hoa gạo | Máy sấy hoa mộc miên | Máy sấy thảo dược

Đăng bởi Hữu Bình vào 13-09-2021
Hoa mộc miên sấy khô
Hoa mộc miên sấy khô

Máy sấy hoa gạo hay còn được gọi là máy sấy hoa mộc miên là thiết bị để làm khô cụm hoa của cây gạo và vỏ cây gạo sau khi thu hoạch.

Xem thêm
Đã đăng vào 13-09-2021

Máy sấy hạt bìm bìm biếc | Máy sấy khiên ngưu tử | Máy sấy thuốc Đông Y

Đăng bởi Hữu Bình vào 13-09-2021
Hình ảnh hạt bìm bìm biếc sấy khô
Hình ảnh hạt bìm bìm biếc sấy khô

Máy sấy hạt bìm bìm biếc là thiết bị để làm khô hạt bìm bìm biếc sau khi thu hoạch. Máy sấy hạt bìm bìm biếc thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.

Xem thêm
Đã đăng vào 13-09-2021

Máy sấy đan sâm | Máy sấy chuyên dùng cho ngành dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 13-09-2021
Hình ảnh đan sâm tươi
Hình ảnh đan sâm tươi

Máy sấy đan sâm là thiết bị sấy khô củ cây đan sâm sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu.

Xem thêm
Đã đăng vào 13-09-2021

Máy sấy hạ khô thảo | Máy sấy chuyên dùng sấy dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 11-09-2021
hạ khô thảo tươi
hạ khô thảo tươi

Máy sấy hạ khô thảo là thiết bị để làm khô cụm hoa và quả cây hạ khô thảo sau khi thu hoạch và dùng để thay thế cho công đoạn phơi nắng truyền thống.

Xem thêm
Đã đăng vào 11-09-2021

Máy sấy đương quy | Máy sấy hàng đầu cho ngành sấy dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 11-09-2021
Hình ảnh đương quy sấy khô
Hình ảnh đương quy sấy khô

Máy sấy đương quy là thiết bị sấy khô củ cây đương quy sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu.

Xem thêm
Đã đăng vào 11-09-2021

Máy sấy đinh lăng | 5 sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ đinh lăng sấy khô

Đăng bởi Hữu Bình vào 10-09-2021
Hình ảnh cây đinh lăng tươi
Hình ảnh cây đinh lăng tươi

Máy sấy đinh lăng là thiết bị sấy khô lá, thân hoặc củ cây đinh lăng sau khi thu hoạch. Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến dược liệu.

Xem thêm
Đã đăng vào 10-09-2021

Máy sấy dây gắm và 4 tiêu chí cần phải có

Đăng bởi Hữu Bình vào 09-09-2021
Hình ảnh dây gắm tươi
Hình ảnh dây gắm tươi

Máy sấy dây gắm là gì? Máy sấy dây gắm là thiết bị sấy khô thân, rễ thái lát của dây gắm tươi sau khi thu hoạch. Ngoài ra, hạt gắm cũng là một loại thực phẩm. Có thể sấy hạt gắm để dự trữ […]

Xem thêm
Đã đăng vào 09-09-2021

Máy sấy cỏ roi ngựa | Máy sấy mã tiền thảo | Máy sấy dược liệu

Đăng bởi Hữu Bình vào 08-09-2021
Cỏ roi ngựa sấy khô
Cỏ roi ngựa sấy khô

Máy sấy cỏ roi ngựa (máy sấy mã tiền thảo) là gì? Máy sấy cỏ roi ngựa (máy sấy mã tiền thảo) là thiết bị để làm khô thân và lá và rễ sau khi thu hoạch. Máy sấy cỏ roi ngựa thay thế cho […]

Xem thêm
Đã đăng vào 08-09-2021