Máy sấy công nghiệp

Máy sấy công nghiệp có quy mô từ vài trăm kg đến vài tấn hàng tươi mỗi mẻ sấy.

Máy sấy công nghiệp thường có yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

  • Máy phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nếu dùng để sấy thực phẩm.
  • Máy phải vận hành tốt trong điều kiện hoạt động liên tục.
  • An toàn cho người vận hành.
  • Đảm bảo an toàn cho môi trường, không ô nhiễm tiếng ồn.

Ngày nay, các nhà máy sản xuất đang dần dịch chuyển sang những máy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường. Người ta đang loại bỏ những hệ thống đốt củi, than đá, hoặc dùng điện trở, nồi hơi…. Những công nghệ cũ này khiến môi trường bị hủy hoại nặng nề.

Hai Tấn chuyên cung cấp các máy sấy sử dụng công nghệ bơm nhiệt. Máy chạy bằng điện, tuy nhiên lượng điện năng tiết kiệm trên 50% so với máy sấy điện trở. 

Ngoài ra, các tiêu chuẩn về thực phẩm đều đảm bảo. Rất an toàn cho người sử dụng.

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 40 khay, diện tích sấy 28.8m2, công suất tiêu thụ trung bình 4.5 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 80 khay, diện tích sấy 57.6m2, công suất tiêu thụ trung bình 9.85 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 120 khay, diện tích sấy 86.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 13kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 160 khay, diện tích sấy 115.2 m2, công suất tiêu thụ trung bình 17.5kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 200 khay, diện tích sấy 144 m2, công suất tiêu thụ trung bình 24.5kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 240 khay, diện tích sấy 172.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 26kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 320 khay, diện tích sấy 230.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 36.5 kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16 | 640 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 640 khay, diện tích sấy 460.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 60kWh

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD là dòng máy nhỏ nhất của Kinkai. Máy sấy được từ 300kg đến 500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD là dòng máy nhỏ nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. . Máy sấy được từ 800-1000kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm