Máy sấy công nghiệp

Máy sấy công nghiệp có quy mô từ vài trăm kg đến vài tấn hàng tươi mỗi mẻ sấy.

Máy sấy công nghiệp thường có yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

  • Máy phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nếu dùng để sấy thực phẩm.
  • Máy phải vận hành tốt trong điều kiện hoạt động liên tục.
  • An toàn cho người vận hành.
  • Đảm bảo an toàn cho môi trường, không ô nhiễm tiếng ồn.

Ngày nay, các nhà máy sản xuất đang dần dịch chuyển sang những máy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường. Người ta đang loại bỏ những hệ thống đốt củi, than đá, hoặc dùng điện trở, nồi hơi…. Những công nghệ cũ này khiến môi trường bị hủy hoại nặng nề.

Hai Tấn chuyên cung cấp các máy sấy sử dụng công nghệ bơm nhiệt. Máy chạy bằng điện, tuy nhiên lượng điện năng tiết kiệm trên 50% so với máy sấy điện trở. 

Ngoài ra, các tiêu chuẩn về thực phẩm đều đảm bảo. Rất an toàn cho người sử dụng.

Máy sấy điện trở HT-PD1 | 40 khay lớn

Năng suất sấy: 80 – 100 kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 60 khay, diện tích sấy 28.8m2, công suất tiêu thụ trung bình 6-12 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 120 khay, diện tích sấy 57.6m2, công suất tiêu thụ trung bình 12-24 kw

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 180 khay, diện tích sấy 86.4 m2, công suất tiêu thụ trung bình 18–36 kw

Xem thêm

Máy sấy điện nhiệt thấp HT-PD4 | 160 khay

Năng suất sấy: 1 – 1,2 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 240 khay, diện tích sấy 115.2 m2, công suất tiêu thụ trung bình 24-48 kw

Xem thêm

Máy sấy điện nhiệt thấp HT-PD5 | 200 khay

Năng suất sấy: 1,4 – 1,6 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Máy dùng công nghệ sấy lạnh với 360 khay, diện tích sấy 172.8 m2, công suất tiêu thụ trung bình 36-72 kw

Xem thêm