Máy sấy công nghiệp

Máy sấy công nghiệp có quy mô từ vài trăm kg đến vài tấn hàng tươi mỗi mẻ sấy.

Máy sấy công nghiệp thường có yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

  • Máy phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nếu dùng để sấy thực phẩm.
  • Máy phải vận hành tốt trong điều kiện hoạt động liên tục.
  • An toàn cho người vận hành.
  • Đảm bảo an toàn cho môi trường, không ô nhiễm tiếng ồn.

Ngày nay, các nhà máy sản xuất đang dần dịch chuyển sang những máy sử dụng công nghệ thân thiện môi trường. Người ta đang loại bỏ những hệ thống đốt củi, than đá, hoặc dùng điện trở, nồi hơi…. Những công nghệ cũ này khiến môi trường bị hủy hoại nặng nề.

Hai Tấn chuyên cung cấp các máy sấy sử dụng công nghệ bơm nhiệt. Máy chạy bằng điện, tuy nhiên lượng điện năng tiết kiệm trên 50% so với máy sấy điện trở. 

Ngoài ra, các tiêu chuẩn về thực phẩm đều đảm bảo. Rất an toàn cho người sử dụng.

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 3500-3800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD là dòng máy trung bình loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1500-1800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD là dòng máy nhỏ nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. . Máy sấy được từ 800-1000kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1200-1500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD là dòng máy trung bình loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy […]

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD là dòng máy nhỏ nhất của Kinkai. Máy sấy được từ 300kg đến 500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 -288 khay

Máy sấy măng

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất lớn nhất trong dòng máy […]

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HTB06 – 216 khay

Máy sấy bơm nhiệt HTB06 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất rất lớn của dòng máy […]

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HTB05 – 180 khay

Máy sấy bơm nhiệt htb05

Máy sấy bơm nhiệt HTB05 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất lớn của dòng máy sấy […]

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HTB04 – 144 khay

Máy sấy bơm nhiệt HTB04 là mẫu máy có công suất trung bình trong dòng máy sấy HTB. Máy được thiết […]

Xem thêm