MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ HT-MMP

MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ

MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ HT- MMP-1.4

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Đục được bạt khổ 1.4 m Kích thước phủ bì 1800x1050x1400 mm […]

Xem thêm

MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ HT- MMP-1.6

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Đục được bạt khổ 1.6 m Kích thước phủ bì 2000x1050x1400 mm […]

Xem thêm

MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ HT- MMP-1.8

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Đục được bạt khổ 1.8 Kích thước phủ bì 2200x1050x1400 mm Nguồn […]

Xem thêm

MÁY ĐỤC LỖ MÀNG PHỦ HT- MMP-2

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Đục được bạt khổ 2 m Kích thước phủ bì 2400x1050x1400 mm […]

Xem thêm