Tags: sấy trái cây

Máy sấy thăng hoa công nghiệp FD600

Đăng bởi Admin vào 19-04-2020

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG – MÁY SẤY THĂNG HOA CUDDON FD600 Máy sấy thăng hoa Cuddon FD600 hoạt động theo […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 19-04-2020

Máy sấy thăng hoa công nghiệp FD1000

Đăng bởi Admin vào 18-04-2020

Mô tả NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: MÁY SẤY THĂNG HOA CUDDON-FD1000 hoạt động theo nguyên lý đặc biệt so với […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 18-04-2020

Máy sấy thăng hoa Cuddon FD5.5

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH: MÁY SẤY THĂNG HOA CUDDON-FD5.5  hoạt động theo nguyên lý đặc biệt so với các cách […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy thăng hoa công nghiệp Cuddon FD300

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy thăng hoa Cuddon FD300 hoạt động theo nguyên lý đặc biệt so với cách làm khô thông thường: […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020