Tags: máy sấy hoa quả

Tủ sấy điện trở HTD04 – 20 khay lớn

Đăng bởi Admin vào 19-04-2020
Tủ sấy điện trở HTD04
Tủ sấy điện trở HTD04

Tủ sấy điện trở HTD04 là dòng tủ sấy công nghiệp cỡ lớn mà Hai Tấn sản xuất. Máy có […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 19-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 3500-3800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD là dòng máy trung bình loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1500-1800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD là dòng máy nhỏ nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. . Máy sấy được từ 800-1000kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1200-1500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD là dòng máy trung bình loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD là dòng máy nhỏ nhất của Kinkai. Máy sấy được từ 300kg đến 500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 -288 khay

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020
Máy sấy măng
Máy sấy măng

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất lớn nhất trong dòng máy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt HTB06 – 216 khay

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt HTB06 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất rất lớn của dòng máy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt HTB05 – 180 khay

Đăng bởi Admin vào 16-04-2020
Máy sấy bơm nhiệt htb05
Máy sấy bơm nhiệt htb05

Máy sấy bơm nhiệt HTB05 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất lớn của dòng máy sấy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 16-04-2020