Tags: máy sấy công nghiệp

Tủ sấy điện trở HTD04 – 20 khay lớn

Đăng bởi Admin vào 19-04-2020
Tủ sấy điện trở HTD04
Tủ sấy điện trở HTD04

Tủ sấy điện trở HTD04 là dòng tủ sấy công nghiệp cỡ lớn mà Hai Tấn sản xuất. Máy có […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 19-04-2020

Máy sấy thăng hoa công nghiệp FD1500

Đăng bởi Admin vào 18-04-2020

Máy sấy thăng hoa công nghiệp cỡ lớn FD1500 là dòng máy công nghiệp lớn nhất mà Cuddon cung cấp, […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 18-04-2020

Máy sấy thăng hoa Cuddon FD80

Đăng bởi Admin vào 18-04-2020

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG – MÁY SẤY THĂNG HOA CUDDON FD80 Máy sấy thăng hoa Cuddon FD80 hoạt động theo […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 18-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 3500-3800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK06RD là dòng máy trung bình loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1500-1800kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Double JK03RD là dòng máy nhỏ nhất loại 2 máy bơm nhiệt của Kinkai. . Máy sấy được từ 800-1000kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK12RD là dòng máy lớn nhất loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy được từ 1200-1500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK06RD là dòng máy trung bình loại 1 máy bơm nhiệt của Kinkai. Máy sấy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt Kinkai Single JK03RD là dòng máy nhỏ nhất của Kinkai. Máy sấy được từ 300kg đến 500kg sản phẩm tươi mỗi mẻ

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 -288 khay

Đăng bởi Admin vào 17-04-2020
Máy sấy măng
Máy sấy măng

Máy sấy bơm nhiệt HTB08 là mẫu máy mới ra mắt năm 2020, có công suất lớn nhất trong dòng máy […]

Xem thêm
Thể loại:
Đã đăng vào 17-04-2020