Máy sấy lạnh giá rẻ

Máy sấy lạnh giá rẻ AD là công nghệ tiên tiến dùng để chế biến thực phẩm sau thu hoạch.

Hai Tấn có các dòng máy sấy lạnh giá rẻ AD với 8 mẫu tiêu chuẩn.

  • Máy sấy lạnh AD1: 18 khay 50×72 cm
  • Máy sấy lạnh AD2: 18 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD3: 36 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD4: 54 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD5: 72 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD7: 108 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD11: 180 khay 72×100 cm
  • Máy sấy lạnh AD13: 261 khay 72×100 cm

Nguyên lý chủ đạo của quá trình sấy lạnh là buồng sấy được duy trì ở nhiệt độ 20°- 25°C, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ, áp suất bên trong và ngoài sản phẩm. Vào thời điểm đó, hơi nước trong sản phẩm bắt đầu bốc hơi và sản phẩm sẽ dần khô lại. Khi đến độ khô nhất định, sản phẩm sẽ được làm nguội và ép chân không để bảo quản

Máy sấy lạnh AD1

Máy sấy lạnh AD1

18 khay, 50 – 70kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD2

Máy sấy lạnh AD2

18 khay, 120 – 140kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD3

Máy sấy lạnh AD3

36 khay, 250 – 270kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD4

Máy sấy lạnh AD4

54 khay, 380 – 400kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD5

Máy sấy lạnh AD5

72 khay, 510 – 530kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD7

Máy sấy lạnh AD7

108 khay, 770 – 790kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD11

Máy sấy lạnh AD11

180 khay, 1290 – 1310kg

Xem thêm

Máy sấy lạnh AD13

Máy sấy lạnh AD13

216 khay, 1250 – 1270kg

Xem thêm