MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 50B

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 980x615x1050 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 100B

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1180x680x1800 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 100D

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1180x680x1800 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 300GB

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1180x680x1800 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 100T

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1180x680x1800 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 300B

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1880x980x2100 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm

MÁY SẤY BƠM NHIỆT IKE 300GB

THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước phủ bì 1880x980x2100 mm Nguồn điện 220V/50Hz/1pha Công suất tiêu […]

Xem thêm